Temel Prensipler
Gülüşünüz değerlendirilirken 10 temel prensipten bahsetmekte fayda vardır.

1-Yatay düzlem

Gülümsediğinizde dişleriniz yer düzlemine paralel olmalıdır.Ayrıca iki gözün üstünden geçen çizgiylede uyuşmalıdır.

2-Simetri

Üst ön iki kesici diş arasından geçen çizgi, yüzü dikey olarak eşit iki parçaya bölen çizginin üzerinde olmalıdır. Buna orta hat çizgisi denir. Bazen bunun mümkün olmadığı durumlarda illuzyondan yararlanılabılır. Ayrıca dişin yüzeyel anatomisinden, şeklinden ve ışık oyunlarından faydalanılır. Orta hattan aşırı sapmalar asimetri olarak tanımlanır ve göz bu durumu kabullenemez, dolayısıyla istenmeyen bir durumdur.

3-Phonetics(Harf testleri)

Üst kesici dişlerin kesici kenarlarının istenilen açıda konumlandırmada faydalanılır. Aşınmış dişlerin boylarını uzatırken de kullanılır. E,F,M,S harfleri söyletilerek arzu edilen ön kesici diş kenarları konumlandırılır.

4-Gülüş çizgisi

İdealde üst dişlerin kesici kenarlarını takip eden gülüş çizgisi alt dudak kurvaturunu takip eder. Düz bir gülüş çizgisi yaşlı ve aşınmış dişlere sahip bir ifade verirken, kavisli bir gülüş çizgisi hastayı daha genç gösterecektir. Bayan hastalara daha çok kavisli gülüş çizgisi önerilir.

5-Dişeti çizgisi

Normalde dişetlerimizin gülerken görünmemesi gerekir. 2-3 mm.lik görünümler de kabul edilebilir normlar içindedir. Yalnız dişetleriniz normalden daha çok görünüyorsa siz bir ‘gummy smile’ vakasısınız. Bu pek arzu edilen bir durum değildir. Gummy smile vakaları cerrahi yöntemle istenilen yüksekliğe indirilebilir. Dişetleri gülerken fazla görünen bir hastada istediğimiz mükemmellikte porselen çalışmaları yapalım, hekim olarak arzu ettiğimiz estetiği hastamıza veremeyiz. Fakat basit bir cerrahi teknikle bu problem çözülebilir. 

Sonuçta estetik bir bütündür, estetik uyumdur. Bu noktada hastayı ikna etmek gerekir. Gösterilen ağız-dışı gülüş fotoğrafları üzerinde dişetlerinin ne kadar yukarda görünmesi gerektiği anlatılmalıdır.

6-Gülüş genişliği

Normalde hastamıza karşıdan baktığımızda dişleri önden arkaya doğru birinci büyük azılara doğru küçülen bir şekilde görmemiz gerekir.
Dar gülüş genişliği olanlarda küçük azı dişleri ön kesici dişler arkasına saklanmış gibi görünür, sadece ön kesici dişler bariz olarak görünür.
Gülüs genişliği geniş olan bireylerde ise karşıdan baktığınızda azı dişleri ön dişlerle aynı düzlemdeymiş gibi hepsi görünür.
Her iki durumda da renk oyunlarından faydalanılarak hastalara normal bir gülüş genisliği varmış hissi verilebilir.

7-Embrasurler

Embrasure dediğimiz dişlerin kesici kenarları arasındaki küçük üçgensel alanlardır. Önemlidir, çünkü dişlerin piano tuşları gibi görünmesini engellerler. Embrasure boşlukları ön iki keser diş arasında en küçük, arka azılara doğru ise geniş açı oluşturmalıdırlar. Yaşlı bireylerde dişlerdeki aşınmaya bağlı olarak embrajurler yok olabilirler.

8-Altın oranlar

Altın oranlar tarih boyunca sanatta, mimaride ve matematikte ideal oranları yani estetiği elde etmede kullanılmıştır. Bir parçayı bir çizgiyle ikiye bölelim. Biri büyük parça olsun. Bu büyük parçanın küçük parçaya oranı 1.618 dir.
Altın oranlar diş hekimliğinde ideal yüz ve gülüş estetiği elde etmek için kullanılır. Yalnız her zaman bu mümkün olmayabilir.
Dişlerin ve yüzün altın oranları hastadan alınan fotoğraflar üzerinde hesaplanabilir. Öncelikle yüzdeki altın oranlardan bahsetmek istiyoruz.
Burun yüksekliği (A) nin üst çene (B) yüksekliğine orani 1.000 : 0.618. Burun ve üst çene yüksekliğinin toplami (A + B) alt çene yüksekliğine oranı (C) 1.618 : 1.000 dir.
Alt çene yüksekliğinin (C) üst çeneye oranı(B) 1.000 : 0.618 dir.
Orofacial yuksekligin (B + C) burun yuksekligine orani ise (A) 1.618 : 1.000 dir. 
Her bir yüksekliğin birbirine oranı yine 1.618 dir. Şimdi de dişlerin altın oranlarından bahsedelim.
Dişlere önden bakıldığında ön kesici dişin genişliğinin yan kesici dişe oranı 1.618 dir.
Yan kesici dişin genişliğinin köpek dişine oranı yine 1.618 dir.
Gülümsediğimizde “negatif boşluk” dediğimiz ağiz köşesiyle köpek dişinin ortasındaki köşeye kadar olan mesafe, ön iki kesicinin ve kanin dişinin ön yüzeyindeki köşeye kadar olan mesafeye oranı 1/1.618 dir. Negatif boşluk çok önemlidir. Bu karanlık alan gülüşünüzün dişlerle ve yüzünüzle olan uyumunda denge oluşturur. Gülüşünüze derinlik ve gizem katar.

9-Dişin genişliğinin yüksekliğine oranı

İdealde biz diş hekimlerinin önerisi ön dişler için 0.7/1 dir. Bu oran altın orana çok yakın bir orandır. Bu oranı elde edemediğimiz durumlarda görsel olarak ideal bir oran varmış gibi göstermek için ışık, yüzey ve renk oyunlarından da faydalanırız.

10-Kanin(köpek dişi) koruyucu rehberliği

Estetiğe fonksiyonel hareketler kazandırmanın temel şartlarından biridir. Dişlerin çiğneme sırasında alt çeneyi sağa sola doğru kaydırdığımızda mümkün olduğunca arka dişler temas etmemelidir.Temas sadece köpek dişlerinde olmalıdır.Özellikle eklem problemi olan hastalarda, dişeti çekilmesi ve dişlerinde aşınma olan hastalarda kanin koruyucu okluzyon sağlanmalıdır.
Elit Diş Kliniği Kahramanmaraş           Copyright © 2019